Daily Archives: 31.10.2017

Thời sự y học số 450 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ AMYGDALE : MỔ ÍT HƠN VÀ MỔ ÍT GÂY CHẤN THƯƠNG HƠN 35.000 trường hợp cắt bỏ amygdale toàn phần mỗi năm ở trẻ em dưới 18 tuổi so với 68.000 năm 2002. Phẫu thuật cắt bỏ amygdale càng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 6 bình luận