Daily Archives: 30.10.2017

Vùng trời kỷ niệm – Phần 4

Những giòng nhạc ngày xưa vẫn còn lưu mãi trong ký ức, mỗi khi nghe lại, những ngày xưa thơ mộng như sống lại trong tâm trí… Giết người trong mộng Làm sao giết được người trong mộng Để trả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này