Daily Archives: 25.10.2017

Thời sự y học số 449 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CANNABIS VÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU THỤ ĐÃ THAY ĐỔI 700.000 người Pháp tiêu thụ cannabis mỗi ngày và 5 triệu người đã hút nó trong năm 2016 Cần nhấn mạnh vào sự phòng ngừa ngay 15-24 tuổi. ADDICTOLOGIE. Cannabis … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này