Daily Archives: 13.10.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 7, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VII CHOÁNG VÀ BÙ DỊCH (CHOC ET REMPLISSAGE) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV XỬ TRÍ MỘT BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG TRONG TÌNH TRẠNG CHOÁNG Sự phát hiện choáng dựa trên sự nhận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này