Daily Archives: 11.10.2017

Thời sự y học số 447 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TẤT CẢ CHÚNG TA KHÔNG BÌNH ĐẲNG TRƯỚC CÀ PHÊ Caféine là một chất tác dụng tâm thần (substance psychoactive) được tiêu thụ nhất trên thế giới.NUTRITION. Với 5,4 kilos de café được tiêu thụ b ở i mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 4 bình luận