Daily Archives: 05.10.2017

Thời sự y học số 446 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ HỌNG : MỘT BỆNH LÂY NHIỄM BẰNG ĐƯỜNG SINH DỤC ? Trong lãnh vực TMH, thuốc lá và rượu là nguy hiểm hơn papillomavirus.LARYNGOLOGIE. Vào năm 2013, lúc tiết lộ là mình đã mắc phải ung thư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận