Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Thời sự y học số 450 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ AMYGDALE : MỔ ÍT HƠN VÀ MỔ ÍT GÂY CHẤN THƯƠNG HƠN 35.000 trường hợp cắt bỏ amygdale toàn phần mỗi năm ở trẻ em dưới 18 tuổi so với 68.000 năm 2002. Phẫu thuật cắt bỏ amygdale càng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 4 phản hồi

Vùng trời kỷ niệm – Phần 4

Những giòng nhạc ngày xưa vẫn còn lưu mãi trong ký ức, mỗi khi nghe lại, những ngày xưa thơ mộng như sống lại trong tâm trí… Giết người trong mộng Làm sao giết được người trong mộng Để trả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 8, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VIII CHẤN THƯƠNG BỤNG (TRAUMA DE L’ABDOMEN) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV V. VÀI ĐẶC ĐIỂM ĐỐI VỚI VẾT THƯƠNG BỤNG Theo định nghĩa, một chấn thương xuyên bụng là một vết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vùng trời kỷ niệm – Phần 3

Những giòng nhạc ngày xưa vẫn còn lưu mãi trong ký ức, mỗi khi nghe lại, những ngày xưa thơ mộng như sống lại trong tâm trí… Đêm thấy ta là thác đổ Một đêm bước chân về gác nhỏ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 8, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VIII CHẤN THƯƠNG BỤNG (TRAUMA DE L’ABDOMEN) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN III V. BILAN BỔ SUNG Ở bệnh nhân không ổn định huyết động, cần đánh giá nhanh chóng để xác định … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vùng trời kỷ niệm – Phần 2

Những giòng nhạc ngày xưa vẫn còn lưu mãi trong ký ức, mỗi khi nghe lại, những ngày xưa thơ mộng như sống lại trong tâm trí… Bridge over troubled water When you’re weary Feeling small When tears are in … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 449 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CANNABIS VÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU THỤ ĐÃ THAY ĐỔI 700.000 người Pháp tiêu thụ cannabis mỗi ngày và 5 triệu người đã hút nó trong năm 2016 Cần nhấn mạnh vào sự phòng ngừa ngay 15-24 tuổi. ADDICTOLOGIE. Cannabis … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?