Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Vết thù trên lưng ngựa hoang – Nhạc Phạm Duy, Thanh Lâm thổi saxophone

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

22/09/2017: Bắt đầu mùa Thu của bắc bán cầu

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bầu Bí Một Giàn – Tràm Cà Mâu

Người xưa viết rằng, tha hương mà gặp người quen biết cũ là một trong bốn cái thú lớn nhất trong đời. Tôi nghĩ, cần chi phải là quen biết cũ, tha hương mà gặp một đồng hương, cũng mừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 6, Phần 5) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VI CHẤN THƯƠNG LỒNG NGỰC (TRAUMA DU THORAX) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN V BILAN THỨ CẤP 6. VỠ CƠ HOÀNH Các vết thương ngực có thể gây nên những vết thủng nhỏ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngựa – Phúc Duy

Ngựa là một trong những loài động vật quen thuộc được con người thuần hóa và gắn liền đời sống con người. Hình tượng con ngựa xuất hiện khắp nơi trong các câu chuyện thần thoại, tín ngưỡng, nghệ thuật, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 6, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VI CHẤN THƯƠNG LỒNG NGỰC (TRAUMA DU THORAX) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV BILAN THỨ CẤP Như đã nói trước đây, bilan thứ cấp chỉ có thể bắt đầu khi tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mon Vieux – Daniel Guichard

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?