Daily Archives: 24.09.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 6, Phần 6) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VI CHẤN THƯƠNG LỒNG NGỰC (TRAUMA DU THORAX) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN VI VI. XỬ TRÍ-BÙ DỊCH Ý niệm về sự làm đầy dịch giới hạn (remplissage limité) đã được nói đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này