Daily Archives: 19.09.2017

Ngựa – Phúc Duy

Ngựa là một trong những loài động vật quen thuộc được con người thuần hóa và gắn liền đời sống con người. Hình tượng con ngựa xuất hiện khắp nơi trong các câu chuyện thần thoại, tín ngưỡng, nghệ thuật, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này