Daily Archives: 18.09.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 6, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG VI CHẤN THƯƠNG LỒNG NGỰC (TRAUMA DU THORAX) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV BILAN THỨ CẤP Như đã nói trước đây, bilan thứ cấp chỉ có thể bắt đầu khi tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này