Daily Archives: 12.09.2017

Thời sự y học số 444 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG RỐI LOẠN KHỨU GIÁC : ĐỪNG DO DỰ ĐI KHÁM BỆNH. Có hơn 60 nguyên nhân khả dĩ của căn bệnh rất phế tật này. ODEURS. Có gì bình thường hơn khi đi khám bệnh vì giảm thị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này