Daily Archives: 09.09.2017

Phiên phiến tuổi già – Tràm Cà Mâu

Bạn tôi, có ông tự xưng là Hai Hô. Bởi răng ông hô. Ông rất thích thú với danh xưng nầy. Ông thường nói rằng, ngày xưa còn trẻ, hăng tiết vịt, ai nói gì, đúng hay sai, cũng tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Truyện ngắn | Bình luận về bài viết này