Daily Archives: 08.09.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 5, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG V ĐƯỜNG KHÍ (VOIES AÉRIENNES) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV XỬ TRÍ ĐƯỜNG KHÍ  (PRISE EN CHARGE DES VOIES AÉRIENNES) IV. VÀI VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT 1. NHỮNG SAI LẦM VÀ BIẾN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này