Daily Archives: 04.09.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 5, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG V ĐƯỜNG KHÍ VOIES AERIENNES Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II XỬ TRÍ ĐƯỜNG KHÍ (PRISE EN CHARGE DES VOIES AERIENNES) Mọi xử trí đường khí bắt buộc phải bắt đầu bằng : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này