Daily Archives: 31.08.2017

Cảnh đẹp Băng Đảo

Băng Đảo có diện tích khoảng 103.000 km2 thủ đô là Reykjavik, thường xuyên có động đất vì có nhiều núi lửa đang ở thời kỳ hoạt động. Băng Đảo có 3 vùng địa lý • Khu vực ven biển: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này