Daily Archives: 22.08.2017

Nhật thực toàn phần ngày 21/08/2017

Nhật thực toàn phần xảy ra lúc trái đất, mặt trăng và mặt trời Cùng nằm trên một trục, mặt trăng năm ở giữa trái đất và mặt trời, mặt trăng che toàn bộ mặt trời (các nơi xảy ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 4, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG IV XỬ TRÍ CHUNG (PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV V. BILAN THỨ CẤP Bilan thứ cấp được thực hiện chỉ sau khi đã loại bỏ hay điều trị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này