Daily Archives: 19.08.2017

Aurore Boréale: một hiện tượng tán quang thiên nhiên kỳ diệu

Aurore Boréale xảy ra chủ yếu ở các vùng tiếp cận với cực từ (pole magnétique) từ vĩ độ 65 đến 75 độ bắc, cực từ hoạt động như một nam châm khổng lồ thu hút các phân tử bụi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này