Daily Archives: 12.08.2017

Thời sự y học số 441 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TÉLÉMÉDECINE (VIỄN Y), MỘT THỰC TẾ CỦA NGÀY MAI. Sự kiện tiếp xúc với một thầy thuốc, dầu ở đâu trong nước Pháp có những ưu điểm.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận