Daily Archives: 11.08.2017

Festival Nebuta d’Aomori

Festival này được tổ chức hàng năm ở thành phố Aomori, Nhật Bản vào đầu tháng 8. Festival Nebuta d’Aomori đã có từ hơn 300 năm, trong dịp này các xe hoa biểu hiện các nhân vật hoặc những tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này