Daily Archives: 10.08.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 3, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG III TRAUMA TEAM Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II V SỰ TỔ CHỨC TRAUMA TEAM VÀ SỰ PHÂN CÔNG TÁC

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này