Daily Archives: 29.07.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 2, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG II NHỮNG CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG (MÉCANISMES LÉSIONNELS) Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II C. CHẤN THƯƠNG LÀM GIẬP VA CHẤN THƯƠNG XUYÊN THỦNG I. CHẤN THƯƠNG LÀM GIẬP (TRAUMATISME CONTONDANT) 1.NHỮNG TAI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này