Daily Archives: 25.07.2017

Thời sự y học số 439 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ PREMIÈRE MONDIALE : MỘT PROTHÈSE BRONCHIQUE SUR MESURE BS Nicolas Guibert, pneumologue của bệnh viện Larrey de Toulouse, giải thích tại sao cải tiến này có thể tạo một bước tiến quan trọng.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 phản hồi