Daily Archives: 04.07.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG I NHẬP ĐỀ VÀ NHỮNG Ý NIỆM TỔNG QUÁT Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II V. SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐƯỢC TIÊU CHUẨN HÓA VÀ ĐƯỢC SỬA SOẠN. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?