Daily Archives: 02.07.2017

Thời sự y học số 438 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LÀM SAO TÌM LẠI THỊ GIÁC NHỜ MỘT CHIẾC RĂNG Kỹ thuật này có nguy cơ những còn có thể được cải thiện.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?