Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

Le bonheur n’est pas une chose toute faite. Il découle de tes propres actions – Joyeux anniversaire MV

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Quand la musique est bonne – Jean Jacques Goldman

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 2, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG II NHỮNG CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG (MÉCANISMES LÉSIONNELS) Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II C. CHẤN THƯƠNG LÀM GIẬP VA CHẤN THƯƠNG XUYÊN THỦNG I. CHẤN THƯƠNG LÀM GIẬP (TRAUMATISME CONTONDANT) 1.NHỮNG TAI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

L’Eté indien – Joe Dassin

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 2, Phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG II NHỮNG CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG (MÉCANISMES LÉSIONNELS) Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN I A. NHẬP ĐỀ Mỗi chấn thương có những đặc điểm riêng và độc nhất, với những hậu quả đặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Elastic heart – Lou Mai

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Thời sự y học số 439 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ PREMIÈRE MONDIALE : MỘT PROTHÈSE BRONCHIQUE SUR MESURE BS Nicolas Guibert, pneumologue của bệnh viện Larrey de Toulouse, giải thích tại sao cải tiến này có thể tạo một bước tiến quan trọng.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận

Je joue de la musique – Calogero

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG I NHẬP ĐỀ VÀ NHỮNG Ý NIỆM TỔNG QUÁT Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II V. SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐƯỢC TIÊU CHUẨN HÓA VÀ ĐƯỢC SỬA SOẠN. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Comme d’habitude – Claude François

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Thời sự y học số 438 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LÀM SAO TÌM LẠI THỊ GIÁC NHỜ MỘT CHIẾC RĂNG Kỹ thuật này có nguy cơ những còn có thể được cải thiện.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này

Tháng Bảy – Juillet – July 2017

Đăng tải tại Lịch | Bình luận về bài viết này