Daily Archives: 30.06.2017

Amsterdam (tiếp theo) – Đại Linh

QUARTIER ROUGE Đối diện với nhà gare, phía đông của Damrak, là quartier Rouge nổi tiếng. Có lẽ, cùng với Quartier des Grands Canaux, Quartier Rouge là nơi được thăm viếng nhiều nhất.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này