Daily Archives: 27.06.2017

Những ngày thơ mộng – Nhạc Hoàng Thì Thơ, Thu Phương hát

Tìm đâu những ngày thơ ấu qua? Tìm đâu những ngày xinh như mộng? Tìm đâu những ngày thơ? Tìm đâu những chiều mơ? Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ? Tìm đâu những ngày chưa biết yêu? Chỉ thấy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này