Daily Archives: 26.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN NẶNG CỦA DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC CỦA GỐI (ENTORSE GRAVE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR) Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Frank Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris Một phụ nữ trẻ 18 tuổi, chơi basket-ball, sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này