Daily Archives: 24.06.2017

Thời sự y học số 437 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH TÂM THẦN PHẦN III 1/ HỘI CHỨNG ASPERGER : BÙNG NỔ CHẨN ĐOÁN, NHƯNG KHÔNG CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐIỀU TRỊ Nghiên cứu bi đình trệ vì thiếu ngân sách và thời gian lấy hẹn kéo dài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 4 bình luận