Daily Archives: 20.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN MÁU KHỚP GỐI (HEMARTHROSE DU GENOU) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn ông 47 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau đầu gối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này