Daily Archives: 17.06.2017

Amsterdam – Đại Linh

Được thành lập vào thế kỷ XII ở vị trí của một làng đánh cá nhỏ, được bảo vệ bởi một con đê (dam) chống lại sự tràn bờ của Amstel.Amsterdam dường như không phải là nơi lý tưởng để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này