Daily Archives: 16.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN SỤN CHÊM TRONG (LÉSION MENISCALE INTERNE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 5 Ở phòng cấp cứu, anh khám một người đàn ông 35 tuổi, nghề thợ đào đắp đất, vì một vấn đề gối phải. Bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này