Daily Archives: 14.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN SỤN TRONG (LÉSION MENISCALE INTERNE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 4 Mr M vừa đến khám anh vì đau ở gối phải. Bệnh nhân 29 tuổi, chơi bóng đá mỗi tuần Từ vài tuần nay, bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này