Daily Archives: 10.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỨT DÂY CHẰNG BÊN TRONG (RUPTURE OF THE MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một cầu thủ bóng đá học đường 22 tuổi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này