Daily Archives: 06.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC (ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT TEARS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một cầu thủ bóng đá 22 tuổi đến khoa cấp cứu kêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này