Daily Archives: 04.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

KHÁM LÂM SÀNG GỐI CHẤN THƯƠNG CẤP TÍNH (L’EXAMEN CLINIQUE DU GENOU TRAUMATIQUE AIGU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Phải phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này