Daily Archives: 03.06.2017

Las Vegas: Downtown – Đại Linh

DOWNTOWN Centre-ville de Las Vegas, Downtown, nằm phía trên Strip. Ít tráng lệ hơn, đó là một tập hợp những tòa nhà hành chánh, những nơi tiêu khiển vào dịp lễ hội và những cửa hàng bán đồ luu niệm.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này