Daily Archives: 02.06.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG CỦA KHỚP GỐI (TRAUMATISMES DU GENOU : MECANISME LESIONNEL) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. CHẤN THƯƠNG TRỰC TIẾP Chấn thương trực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này