Monthly Archives: Tháng Năm 2017

Cấp cứu chỉnh hình số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU GỐI (KNEE PAIN) Rahul K. Khare Assistant Professor Department of Emergency Medicine Feinberg School of Medicine Northwestern Memorial Hospital Chicago, Illinois + Mặc dầu hầu hết bệnh nhân với đau đầu gối là không cấp cứu, nhưng trật khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Leo núi Huashan

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 433 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN II 1/ MALADIES A PRIONS : MỘT HY VỌNG ĐỐI VỚI NHỮNG BỆNH LÝ THẦN KINH KHÁC. Nhiều điều cần phải làm trong những bệnh lý xảy ra ở các protéine.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10 Thắng cảnh ở Huế

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI (FRACTURES DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN II B. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ I. NHỮNG GÃY ĐẦU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Huế

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI (FRACTURES DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN I A. CƠ THỂ BỆNH LÝ 1. NHỮNG GÃY ĐẦU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?