Daily Archives: 31.05.2017

Las Vegas: Excalibur – Đại Linh

LAS VEGAS (13) ĐẠI LINHEXCALIBUR Excalibur là một trong những khách sạn chủ đề (hotel à thème) đầu tiên (1990) và vẫn là khách sạn được trẻ em ưa thích.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này