Daily Archives: 28.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI (ENTORSE DU GENOU) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Những thương tổn dây chằng của đầu gối là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này