Daily Archives: 26.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT GỐI (LES LUXATIONS DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân biệt tùy theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này