Daily Archives: 24.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU GỐI (KNEE PAIN) Rahul K. Khare Assistant Professor Department of Emergency Medicine Feinberg School of Medicine Northwestern Memorial Hospital Chicago, Illinois + Mặc dầu hầu hết bệnh nhân với đau đầu gối là không cấp cứu, nhưng trật khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này