Daily Archives: 22.05.2017

Thời sự y học số 433 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN II 1/ MALADIES A PRIONS : MỘT HY VỌNG ĐỐI VỚI NHỮNG BỆNH LÝ THẦN KINH KHÁC. Nhiều điều cần phải làm trong những bệnh lý xảy ra ở các protéine.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này