Daily Archives: 14.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ XƯƠNG GÓT (FRACTURE DU CALCANÉUM) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Phải sợ vỡ xương gót chân khi ngã trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này