Daily Archives: 12.05.2017

Thời sự y học số 432 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN I 1/ BỆNH PARKINSON : NHỮNG TIẾN BỘ Căn bệnh vẫn bí hiểm nhưng càng ngày càng được xử trí tốt hơn. NEUROLOGIE. Những cơ chế mới và những đích điều trị (cibles thérapeutiques) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận