Daily Archives: 11.05.2017

Las Vegas: Luxor – Đại Linh

LUXOR Luxor là một hotel-casino 5 sao của Las Vegas.Mở cửa 15/10/1993, khách sạn Luxor đứng thứ tư trong xếp loại của những khách sạn lớn nhất thế giới.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này