Daily Archives: 10.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY HAI MẮT CÁ (FRACTURES BIMALLEOLAIRES) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Sự nghi ngờ lâm sàng dựa trên mất cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này