Daily Archives: 08.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY MẮT CÁ NGOÀI (FRACTURE DE LA MALLÉOLE EXTERNE) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Gãy mắt cá ngoài xảy ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này